Обяви и конкурси

Обява

Конкурс за възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Червен бряг“ ЕООД 

 

03.08.2020 14:14

Разрешение за строеж № 51/ 28.07.2020 год.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 51/ 28.07.2020 год. от Главния архитект на Общината. 

 

30.07.2020 15:59

Съобщение

На 28.07.2020 година /вторник/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг - Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет.

 

23.07.2020 19:30

Разрешение за строеж №46/ 21.07.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 46/ 21.07.2020г. от Главния архитект на Общината.

 

23.07.2020 19:57

Разрешение за строеж № 47/ 21.07.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 47/ 21.07.2020г. от Главния архитект на Общината.

 

23.07.2020 20:00

Разрешение за строеж № 48/ 21.07.2020 год.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 48/21.07.2020 год. от Главния архитект на Общината.

 

23.07.2020 20:06

Разрешение за строеж № 49/ 22.07.2020 год.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 49/22.07.2020 год. от Главния архитект на Общината. 

 

23.07.2020 20:11

Разрешение за строеж № 50/ 22.07.2020 год.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 50/ 22.07.2020 год.

 

23.07.2020 20:13