Добре дошли в
Община Червен бряг

 

д-р Цветан Костадинов Кмет на Община Червен бряг
д-р Цветан Костадинов
Обществена информация
Виж повече
Местни данъци и такси
Виж повече
Услуги
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Публични регистри
Виж повече
Задължителна правна информация
Виж повече
COVID-19
Харта на клиента
Защита на личните данни
МИГ Карлуковски карст
Към стария сайт

Актуално

Всички новини
03.04.2020 / Удължава се срока за плащане на данъци с 5% отстъпка до 30 юни 2020 г.

14.04.2020 / Съобщение за възстановяване на правото на собственост

22.04.2020 / Заповед № РД-11-16/21.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план

30.04.2020 / Разрешение за строеж № 25/29.04.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

30.04.2020 / Заповед № РД-11-18/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

30.04.2020 / Заповед № РД-11-19/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

04.05.2020 / ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, РАСТИТЕЛНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ, СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ЗЕМНИ МАСИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

05.05.2020 / Разрешение за строеж № 26/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината

05.05.2020 / Разрешение за строеж № 27/05.05.2020 год. от Главния архитект на общината

13.05.2020 / Разрешение за строеж № 28/12.05.2020г.

15.05.2020 / Заповед № РД-11-20/15.05.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

19.05.2020 / Уведомление за инвестиционно предложение на Община Червен бряг

21.05.2020 / Разрешение за строеж № 29/19.05.2020г.

24.05.2020 / Честит 24 май - Ден на българската просвета и култура и славянската писменост

26.05.2020 / Покана на втората по ред Кръгла маса

26.05.2020 / Подписаха договор за подобряване достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване

28.05.2020 / Разрешение за строеж № 32/27.05.2020г.

01.06.2020 / Планирании прекъсвания на електрозахранването на територията на Община Червен бряг

01.06.2020 / Заповед № РД - 09-289/01.06.2020 г.

01.06.2020 / Заповед № РД-11-24/01.06.2020г. на Кмета на Община Червен бряг