Общински съвет

Състав

Петьо Костов
Петьо Веселинов Костов

Председател ОС

Местна коалиция НОВОТО ВРЕМЕ

Атанас Атанасов
Атанас Цветанов Атанасов

Общински съветник

ГЕРБ

Георги Георгиев
Георги Христов Георгиев

Общински съветник

ГЕРБ

Десислав Иванов
Десислав Василев Иванов

Общински съветник

ГЕРБ

Николай Николов
Николай Димитров Николов

Общински съветник

ГЕРБ

Красимир Ангелов
Красимир Митков Ангелов

Общински съветник

ГЕРБ

Румен Пенков
Румен Маринов Пенков

Общински съветник

ГЕРБ

Петя Митрашкова
Петя Веселинова Митрашкова

Общински съветник

ГЕРБ

Даниел Иванов
Даниел Кръстев Иванов

Общински съветник

ГЕРБ