Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС - 2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.08.2020г.

B1_2020_8_6510.xls

COVIDExp_2020_8_6510.xls

IB1_2020_8_6510_DES.xls

IB1_2020_8_6510_DMP.xls

IB1_2020_8_6510_K33.xls

IB1_2020_8_6510_KSF.xls

IB1_2020_8_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_8_6510.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.07.2020г.

B1_2020_7_6510.xls

COVIDExp_2020_7_6510.xls

IB1_2020_7_6510_DES.xls

IB1_2020_7_6510_DMP.xls

IB1_2020_7_6510_K33.xls

IB1_2020_7_6510_KSF.xls

IB1_2020_7_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_7_6510.xls

 

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за второ тримесечие на 2020г.

B3_2020_2_6510.xls

IB3_2020_2_6510_DES.xls

IB3_2020_2_6510_DMP.xls

IB3_2020_2_6510_K33.xls

IB3_2020_2_6510_KSF.xls

IB3_2020_2_6510_RA.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.06.2020г.

B1_2020_6_6510.xls

COVIDExp_2020_6_6510.xls

IB1_2020_6_6510_DES.xls

IB1_2020_6_6510_DMP.xls

IB1_2020_6_6510_K33.xls

IB1_2020_6_6510_KSF.xls

IB1_2020_6_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_6_6510.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.05.2020г.

B1_2020_5_6510.xls

COVIDExp_2020_5_6510.xls

IB1_2020_5_6510_DES.xls

IB1_2020_5_6510_DMP.xls

IB1_2020_5_6510_K33.xls

IB1_2020_5_6510_KSF.xls

IB1_2020_5_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_5_6510.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.04.2020г.

B1_2020_4_6510.xls

IB1_2020_4_6510_DES.xls

IB1_2020_4_6510_DMP.xls

IB1_2020_4_6510_K33.xls

IB1_2020_4_6510_K33.xls

IB1_2020_4_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_4_6510.xls

 

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за първо тримесечие на 2020г.

B3_2020_1_6510.xls

IB3_2020_1_6510_DES.xls

IB3_2020_1_6510_DMP.xls

IB3_2020_1_6510_K33.xls

IB3_2020_1_6510_KSF.xls

IB3_2020_1_6510_RA.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.03.2020г.