Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС - 2020 - 2024г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.05.2024г.

B1_2024_5_6510.xls

IB1_2024_5_6510_DES.xls

IB1_2024_5_6510_DMP.xls

IB1_2024_5_6510_K33.xls

IB1_2024_5_6510_KSF.xls

IB1_2024_5_6510_RA.xls

Prosrochia_2024_5_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.04.2024г.

B1_2024_4_6510.xls

IB1_2024_4_6510_DES.xls

IB1_2024_4_6510_DMP.xls

IB1_2024_4_6510_K33.xls

IB1_2024_4_6510_KSF.xls

IB1_2024_4_6510_RA.xls

Prosrochia_2024_4_6510.xls

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за първо тримесечие на 2024г.

B3_2024_1_6510.xls

IB3_2024_1_6510_DES.xls

IB3_2024_1_6510_DMP.xls

IB3_2024_1_6510_K33.xls

IB3_2024_1_6510_KSF.xls

IB3_2024_1_6510_RA.xls

Месечен отчет за 2024 Март 6510 Червен бряг.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.03.2024г.

B1_2024_3_6510.xls

IB1_2024_3_6510_DES.xls

IB1_2024_3_6510_DMP.xls

IB1_2024_3_6510_K33.xls

IB1_2024_3_6510_KSF.xls

IB1_2024_3_6510_RA.xls

Prosrochia_2024_3_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 29.02.2024г.

B1_2024_2_6510.xls

IB1_2024_2_6510_DES.xls

IB1_2024_2_6510_DMP.xls

IB1_2024_2_6510_K33.xls

IB1_2024_2_6510_KSF.xls

IB1_2024_2_6510_RA.xls

Prosrochia_2024_2_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.01.2024г.

B1_2024_1_6510.xls

IB1_2024_1_6510_DES.xls

IB1_2024_1_6510_DMP.xls

IB1_2024_1_6510_K33.xls

IB1_2024_1_6510_KSF.xls

IB1_2024_1_6510_RA.xls

Prosrochia_2024_1_6510.xls

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за четвърто тримесечие на 2023г.

Месечен отчет за 2023 Декември 6510 Червен бряг.xls

B3_2023_4_6510.xls

IB3_2023_4_6510_DES.xls

IB3_2023_4_6510_DMP.xls

IB3_2023_4_6510_K33.xls

IB3_2023_4_6510_KSF.xls

IB3_2023_4_6510_RA.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.12.2023г.

B1_2023_12_6510.xls

IB1_2023_12_6510_DES.xls

IB1_2023_12_6510_DMP.xls

IB1_2023_12_6510_K33.xls

IB1_2023_12_6510_KSF.xls

IB1_2023_12_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_12_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.11.2023г.

B1_2023_11_6510.xls

IB1_2023_11_6510_DES.xls

IB1_2023_11_6510_DMP.xls

IB1_2023_11_6510_K33.xls

IB1_2023_11_6510_KSF.xls

IB1_2023_11_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_11_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.10.2023г.

B1_2023_10_6510.xls

IB1_2023_10_6510_DES.xls

IB1_2023_10_6510_DMP.xls

IB1_2023_10_510_K33.xls

IB1_2023_10_6510_KSF.xls

IB1_2023_10_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_10_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.09.2023г.

B1_2023_9_6510.xls

IB1_2023_9_6510_DES.xls

IB1_2023_9_6510_DMP.xls

IB1_2023_9_6510_K33.xls

IB1_2023_9_6510_KSF.xls

IB1_2023_9_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_9_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.08.2023г.

B1_2023_8_6510.xls

IB1_2023_8_6510_DES.xls

IB1_2023_8_6510_DMP.xls

IB1_2023_8_6510_K33.xls

IB1_2023_8_6510_KSF.xls

IB1_2023_8_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_8_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.07.2023г.

B1_2023_7_6510.xls

IB1_2023_7_6510_DES.xls

IB1_2023_7_6510_DMP.xls

IB1_2023_7_6510_K33.xls

IB1_2023_7_6510_KSF.xls

IB1_2023_7_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_7_6510.xls

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за  второ тримесечие на 2023г.

Месечен отчет за 2023 Юни 6510 Червен бряг.xls

B3_2023_2_6510.xls

IB3_2023_2_6510_DES.xls

IB3_2023_2_6510_DMP.xls

IB3_2023_2_6510_K33.xls

IB3_2023_2_6510_KSF.xls

IB3_2023_2_6510_RA.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.06.2023г.

B1_2023_6_6510.xls

IB1_2023_6_6510_DES.xls

IB1_2023_6_6510_DMP.xls

IB1_2023_6_6510_K33.xls

IB1_2023_6_6510_KSF.xls

IB1_2023_6_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_6_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.05.2023г.

B1_2023_5_6510.xls

IB1_2023_5_6510_DES.xls

IB1_2023_5_6510_DMP.xls

IB1_2023_5_6510_K33.xls

IB1_2023_5_6510_KSF.xls

IB1_2023_5_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_5_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.04.2023г.

B1_2023_4_6510.xls

IB1_2023_4_6510_DES.xls

IB1_2023_4_6510_DMP.xls

IB1_2023_4_6510_K33.xls

IB1_2023_4_6510_KSF.xls

IB1_2023_4_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_4_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.03.2023г.

B1_2023_3_6510.xls

IB1_2023_3_6510_DES.xls

IB1_2023_3_6510_DMP.xls

IB1_2023_3_6510_K33.xls

IB1_2023_3_6510_KSF.xls

IB1_2023_3_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_3_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 28.02.2023г.

B1_2023_2_6510.xls

IB1_2023_2_6510_DES.xls

IB1_2023_2_6510_DMP.xls

IB1_2023_2_6510_K33.xls

IB1_2023_2_6510_KSF.xls

IB1_2023_2_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_2_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.01.2023г.

B1_2023_1_6510.xls

IB1_2023_1_6510_DES.xls

IB1_2023_1_6510_DMP.xls

IB1_2023_1_6510_K33.xls

IB1_2023_1_6510_KSF.xls

IB1_2023_1_6510_RA.xls

Prosrochia_2023_1_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.12.2022г.

B1_2022_12_6510.xls

IB1_2022_12_6510_DES.xls

IB1_2022_12_6510_DMP.xls

IB1_2022_12_6510_K33.xls

IB1_2022_12_6510_KSF.xls

IB1_2022_12_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_12_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.11.2022г.

B1_2022_11_6510.xls

IB1_2022_11_6510_DES.xls

IB1_2022_11_6510_DMP.xls

IB1_2022_11_6510_K33.xls

IB1_2022_11_6510_KSF.xls

IB1_2022_11_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_11_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.10.2022г.

B1_2022_10_6510.xls

IB1_2022_10_6510_DES.xls

IB1_2022_10_6510_DMP.xls

IB1_2022_10_6510_K33.xls

IB1_2022_10_6510_KSF.xls

IB1_2022_10_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_10_6510.xls

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за  трето тримесечие на 2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за трето тримесечие на 2022г..xls

B3_2022_3_6510.xls

IB3_2022_3_6510_DES.xls

IB3_2022_3_6510_DMP.xls

IB3_2022_3_6510_K33.xls

IB3_2022_3_6510_KSF.xls

IB3_2022_3_6510_RA.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.09.2022г.

B1_2022_9_6510.xls

IB1_2022_9_6510_DES.xls

IB1_2022_9_6510_DMP.xls

IB1_2022_9_6510_K33.xls

IB1_2022_9_6510_KSF.xls

IB1_2022_9_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_9_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.08.2022г.

B1_2022_8_6510.xls

IB1_2022_8_6510_DES.xls

IB1_2022_8_6510_DMP.xls

IB1_2022_8_6510_K33.xls

IB1_2022_8_6510_KSF.xls

IB1_2022_8_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_8_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.07.2022г.

B1_2022_7_6510.xls

IB1_2022_7_6510_DES.xls

IB1_2022_7_6510_DMP.xls

IB1_2022_7_6510_K33.xls

IB1_2022_7_6510_KSF.xls

IB1_2022_7_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_7_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.06.2022г.

B1_2022_6_6510.xls

IB1_2022_6_6510_DES.xls

IB1_2022_6_6510_DMP.xls

IB1_2022_6_6510_K33.xls

IB1_2022_6_6510_KSF.xls

IB1_2022_6_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_6_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.05.2022г.

B1_2022_5_6510.xls

COVIDExp_2022_5_6510.xls

IB1_2022_5_6510_DES.xls

IB1_2022_5_6510_DMP.xls

IB1_2022_5_6510_K33.xls

IB1_2022_5_6510_KSF.xls

IB1_2022_5_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_5_6510.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.04.2022г.

B1_2022_4_6510.xls

COVIDExp_2022_4_6510.xls

IB1_2022_4_6510_DES.xls

IB1_2022_4_6510_DMP.xls

IB1_2022_4_6510_K33.xls

IB1_2022_4_6510_KSF.xls

IB1_2022_4_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_4_6510.xls

 

 

Месечен отчет за Март 2022 - 6510, Червен бряг

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за първо тримесечие на 2022г.

B3_2022_1_6510.xls

IB3_2022_1_6510_DES.xls

IB3_2022_1_6510_DMP.xls

IB3_2022_1_6510_K33.xls

IB3_2022_1_6510_KSF.xls

IB3_2022_1_6510_RA.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.03.2022г.

B1_2022_3_6510.xls

IB1_2022_3_6510_DES.xls

IB1_2022_3_6510_DMP.xls

IB1_2022_3_6510_K33.xls

IB1_2022_3_6510_KSF.xls

IB1_2022_3_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_3_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 28.02.2022г.

B1_2022_2_6510.xls

IB1_2022_2_6510_DES.xls

IB1_2022_2_6510_DMP.xls

IB1_2022_2_6510_K33.xls

IB1_2022_2_6510_KSF.xls

IB1_2022_2_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_2_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.01.2022г.

B1_2022_1_6510.xls

COVIDExp_2022_1_6510.xls

IB1_2022_1_6510_DES.xls

IB1_2022_1_6510_DMP.xls

IB1_2022_1_6510_K33.xls

IB1_2022_1_6510_KSF.xls

IB1_2022_1_6510_RA.xls

Prosrochia_2022_1_6510.xls

 

Годишен отчет  за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за 2021г.

B3_2021_4_6510.xls

IB3_2021_4_6510_DES.xls

IB3_2021_4_6510_DMP.xls

IB3_2021_4_6510_K33.xls

IB3_2021_4_6510_KSF.xls

IB3_2021_4_6510_RA.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.12.2021г.

B1_2021_12_6510.xls

COVIDExp_2021_12_6510.xls

IB1_2021_12_6510_DES.xls

IB1_2021_12_6510_DMP.xls

IB1_2021_12_6510_K33.xls

IB1_2021_12_6510_KSF.xls

IB1_2021_12_6510_RA.xls

pms326_2021_12_6510.xls

Prosrochia_2021_12_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.11.2021г.

B1_2021_11_6510.xls

COVIDExp_2021_11_6510.xls

IB1_2021_11_6510_DES.xls

IB1_2021_11_6510_DMP.xls

IB1_2021_11_6510_K33.xls

IB1_2021_11_6510_KSF.xls

IB1_2021_11_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_11_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.10.2021г.

B1_2021_10_6510.xls

COVIDExp_2021_10_6510.xls

IB1_2021_10_6510_DES.xls

IB1_2021_10_6510_DMP.xls

IB1_2021_10_6510_K33.xls

IB1_2021_10_6510_KSF.xls

IB1_2021_10_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_10_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.09.2021г.

B1_2021_9_6510.xls

COVIDExp_2021_9_6510.xls

IB1_2021_9_6510_DES.xls

IB1_2021_9_6510_DMP.xls

IB1_2021_9_6510_K33.xls

IB1_2021_.9_6510_KSF.xls

IB1_2021_9_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_9_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.08.2021г.

B1_2021_8_6510.xls

COVIDExp_2021_8_6510.xls

IB1_2021_8_6510_DES.xls

IB1_2021_8_6510_DMP.xls

IB1_2021_8_6510_K33.xls

IB1_2021_8_6510_KSF.xls

IB1_2021_8_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_8_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.07.2021г.

B1_2021_7_6510.xls

COVIDExp_2021_7_6510.xls

IB1_2021_7_6510_DES.xls

IB1_2021_7_6510_DMP.xls

IB1_2021_7_6510_K33.xls

IB1_2021_7_6510_KSF.xls

IB1_2021_7_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_7_6510.xls

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за второ тримесечие на 2021г.

B3_2021_2_6510.xls

Capital_2021_2_6510.xls

IB3_2021_2_6510_DES.xls

IB3_2021_2_6510_DMP.xls

IB3_2021_2_6510_K33.xls

IB3_2021_2_6510_KSF.xls

IB3_2021_2_6510_RA.xls

KR_2021_2_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.06.2021г.

B1_2021_6_6510.xls

COVIDExp_2021_6_6510.xls

IB1_2021_6_6510_DES.xls

IB1_2021_6_6510_DMP.xls

IB1_2021_6_6510_K33.xls

IB1_2021_6_6510_KSF.xls

IB1_2021_6_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_6_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.05.2021г.

B1_2021_5_6510.xls

COVIDExp_2021_5_6510.xls

IB1_2021_5_6510_DES.xls

IB1_2021_5_6510_DMP.xls

IB1_2021_5_6510_K33.xls

IB1_2021_5_6510_KSF.xls

IB1_2021_5_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_5_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.04.2021г.

B1_2021_4_6510.xls

COVIDExp_2021_4_6510.xls

IB1_2021_4_6510_DES.xls

IB1_2021_4_6510_DMP.xls

IB1_2021_4_6510_K33.xls

IB1_2021_4_6510_KSF.xls

IB1_2021_4_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_4_6510.xls

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за първо тримесечие на 2021г.

B3_2020_4_6510.xls

Capital_2020_4_6510.xls

IB3_2020_4_6510_DES.xls

IB3_2020_4_6510_DMP.xls

IB3_2020_4_6510_K33.xls

IB3_2020_4_6510_KSF.xls

IB3_2020_4_6510_RA.xls

KR_2020_4_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.03.2021г.

B1_2021_3_6510.xls

COVIDExp_2021_3_6510.xls

IB1_2021_3_6510_DMP.xls

IB1_2021_3_6510_DES.xls

IB1_2021_3_6510_K33.xls

IB1_2021_3_6510_KSF.xls

IB1_2021_3_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_3_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 28.02.2021г.

B1_2021_2_6510.xls

COVIDExp_2021_2_6510.xls

IB1_2021_2_6510_DES.xls

IB1_2021_2_6510_DMP.xls

IB1_2021_2_6510_K33.xls

IB1_2021_2_6510_KSF.xls

IB1_2021_2_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_2_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.01.2021г.

B1_2021_1_6510.xls

COVIDExp_2021_1_6510.xls

IB1_2021_1_6510_DES.xls

IB1_2021_1_6510_DMP.xls

IB1_2021_1_6510_K33.xls

IB1_2021_1_6510_KSF.xls

IB1_2021_1_6510_RA.xls

Prosrochia_2021_1_6510.xls

 

Годишен отчет  за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за 2020г.

B3_2020_4_6510.xls

IB3_2020_4_6510_DES.xls

IB3_2020_4_6510_DMP.xls

IB3_2020_4_6510_K33.xls

IB3_2020_4_6510_KSF.xls

IB3_2020_4_6510_RA.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.12.2020г.

B1_2020_12_6510.xls

COVIDExp_2020_12_6510.xls

IB1_2020_12_6510_DES.xls

IB1_2020_12_6510_DMP.xls

IB1_2020_12_6510_K33.xls

IB1_2020_12_6510_KSF.xls

IB1_2020_12_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_12_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.11.2020г.

B1_2020_11_6510.xls

COVIDExp_2020_11_6510.xls

IB1_2020_11_6510_DES.xls

IB1_2020_11_6510_DMP.xls

IB1_2020_11_6510_K33.xls

IB1_2020_11_6510_KSF.xls

IB1_2020_11_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_11_6510.xls

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.10.2020г.

B1_2020_10_6510.xls

COVIDExp_2020_10_6510.xls

IB1_2020_10_6510_DES.xls

IB1_2020_10_6510_DMP.xls

IB1_2020_10_6510_K33.xls

IB1_2020_10_6510_KSF.xls

IB1_2020_10_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_10_6510.xls

 

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за третото тримесечие на 2020г.

B3_2020_3_6510.xls

IB3_2020_3_6510_DES.xls

IB3_2020_3_6510_DMP.xls

IB3_2020_3_6510_K33.xls

IB3_2020_3_6510_KSF.xls

IB3_2020_3_6510_RA.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.09.2020г.

B1_2020_9_6510.xls

COVIDExp_2020_9_6510.xls

IB1_2020_9_6510_DES.xls

IB1_2020_9_6510_DMP.xls

IB1_2020_9_6510_K33.xls

IB1_2020_9_6510_KSF.xls

IB1_2020_9_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_9_6510.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.08.2020г.

B1_2020_8_6510.xls

COVIDExp_2020_8_6510.xls

IB1_2020_8_6510_DES.xls

IB1_2020_8_6510_DMP.xls

IB1_2020_8_6510_K33.xls

IB1_2020_8_6510_KSF.xls

IB1_2020_8_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_8_6510.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.07.2020г.

B1_2020_7_6510.xls

COVIDExp_2020_7_6510.xls

IB1_2020_7_6510_DES.xls

IB1_2020_7_6510_DMP.xls

IB1_2020_7_6510_K33.xls

IB1_2020_7_6510_KSF.xls

IB1_2020_7_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_7_6510.xls

 

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за второ тримесечие на 2020г.

B3_2020_2_6510.xls

IB3_2020_2_6510_DES.xls

IB3_2020_2_6510_DMP.xls

IB3_2020_2_6510_K33.xls

IB3_2020_2_6510_KSF.xls

IB3_2020_2_6510_RA.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.06.2020г.

B1_2020_6_6510.xls

COVIDExp_2020_6_6510.xls

IB1_2020_6_6510_DES.xls

IB1_2020_6_6510_DMP.xls

IB1_2020_6_6510_K33.xls

IB1_2020_6_6510_KSF.xls

IB1_2020_6_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_6_6510.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.05.2020г.

B1_2020_5_6510.xls

COVIDExp_2020_5_6510.xls

IB1_2020_5_6510_DES.xls

IB1_2020_5_6510_DMP.xls

IB1_2020_5_6510_K33.xls

IB1_2020_5_6510_KSF.xls

IB1_2020_5_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_5_6510.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 30.04.2020г.

B1_2020_4_6510.xls

IB1_2020_4_6510_DES.xls

IB1_2020_4_6510_DMP.xls

IB1_2020_4_6510_K33.xls

IB1_2020_4_6510_K33.xls

IB1_2020_4_6510_RA.xls

Prosrochia_2020_4_6510.xls

 

 

Тримесечен  отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС за първо тримесечие на 2020г.

B3_2020_1_6510.xls

IB3_2020_1_6510_DES.xls

IB3_2020_1_6510_DMP.xls

IB3_2020_1_6510_K33.xls

IB3_2020_1_6510_KSF.xls

IB3_2020_1_6510_RA.xls

 

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките със средства от ЕС към 31.03.2020г.