Спорт

ЛИЦЕНЗИРАНИ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

 

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ „ЛОКОМОТИВ” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Цар Асен” № 28 представляван от Мирослав Валентинов Милев

СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА „СПРИНТ” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Цар Асен” № 28, представляван от Цветан Рангелов Симеонов

КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА ”СПАРТАК” – Койнаре, със седалище гр. Койнаре, Община Червен бряг и адрес на управление: ул. „М. Симеонов” № 1, представляван от Данаил Стоянов Ненков

ФУТБОЛЕН КЛУБ ”СПАРТАК” – Койнаре, със седалище гр. Койнаре, Община Червен бряг и адрес на управление: ул. „Гоце Делчев” № 20, представляван от Ивайло Стефчов Алексиев

СПОРТЕН КЛУБ ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА ”ЛОКОМОТИВ” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Цар Асен” № 28, представляван от Николай Йотов Павлов

ШАХМАТЕН КЛУБ „МИХАИЛ ТАЛ” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Цар Асен” № 28, представляван от Илия Кръстев Величков

СДРУЖЕНИЕ „СК БРИДЖ КЛУБ – КАРО” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Търговска” №17-23, представляван от Петър Руменов Гвоздев

„БОКСОВ КЛУБ ЧЕРВЕН БРЯГ” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Княз Борис І” № 28, бл. 4, вх. А, ап. 11, представляван от Дойчин Йорданов Цанов

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВДИГАНЕ НА ТЕЖЕСТИ ”СТАРТ” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Цар Асен” № 28, представляван от Петьо Василев Вълчев и Илиян Христов Илиев

ФУЛБОЛЕН КЛУБ „ПАРТИЗАН” – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Цар Асен” № 28, представляван от Ангел Димитров Стоянов

УЧИЛИЩЕ ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА „ШОБУ“ – Червен бряг,  със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Антим Първи“ № 34, представлявано от Пламен Василев Колев

СПОРТЕН КЛУБ ПО СТРЕЛБА С ЛЪК „АРТЕМИДА“ – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Марин Дринов” № 12, представляван от Ивайло Стефанов Тодоров

СДРУЖЕНИЕ „СК ГЕТ ФИТ“ – Червен бряг, със седалище гр. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Станке Димитров“ № 4, ет. 6, ап. 17, представляван от Зоя Ивова Иванова

ФУТБОЛЕН КЛУБ „ЛЕВСКИ – Сухаче, със седалище с. Сухаче, общ. Червен бряг и адрес на управление: ул. „Вешка Данова” № 48, представляван от Йоана Иванова Йотова

ФУТБОЛЕН КЛУБ „СВЕТОСЛАВ – Лепица, със седалище с. Лепица и адрес на управление: ул. „ПЪРВА” № 47, представляван от Цветан Боянов Николов

ФУТБОЛЕН КЛУБ „ИСКЪР – Чомаковци, със седалище с. Чомаковци и адрес на управление: ул. „Георги Бенковски” № 2, ет. 2, офис 1, представляван от Тихомир Върбанов Върбанов

ФУТБОЛЕН КЛУБ „ДРЕНОВЕЦ – Горник, със седалище с. Горник и адрес на управление: ул. „ПЪРВА” № 1, представляван от Момчил Иванов Митов

 

СПОРТНА БАЗА:

гр. Червен бряг

  • Спортна зала
  • Градски стадион

гр. Койнаре

  • Спортна зала
  • Градски стадион