Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024 г.

 

  1. График за пробно гласуване

 

 

Нов избор за кмет на кметство Глава на 23 юни 2024 г.