Култура

 

    Културен календар на  Община  Червен бряг – 2023 г.

 

НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

 1. НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ 1908”, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ
 •  председател: Иван Красимиров Цветков

тел. 0888 483446; 0659 92073

e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „СВЕТЛИНА 1999”, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ

            председател : Тихомир Константинов Георгиев

 • секретар: Нина Коцева – тел. 0879 998882

 тел. 0885 436174; 0659 92875

 e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1923”, С. БРЕСТЕ
 • председател: Венислава Митова Симеонова
 • секретар: Даниела Петрова – тел. 0878 898271

 e-mail: [email protected]  

 

 1. НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1925”, С. ГЛАВА
 • председател: Валентина Стефанова Василева
 • секретар: Мима Минкова – тел. 0877 816050

 e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1927”, С. ГОРНИК
 • председател: Стефка Тодорова Маринова, 
 • секретар: Марина Петкова Ангелова,
 • тел. 0895 905767 

e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „ПРОСВЕТА 1925”, С. ДЕВЕНЦИ
 • председател: Христина Иванова Иванова
 • секретар: Снежана Генова – тел. 0876 692424

 e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1889”, ГР. КОЙНАРЕ
 • председател: Светла Георгиева Макавеева
 • секретар: Лилия Нешева, тел. 0883 382115

 e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „ХР. БОТЕВ 1926“, С. ЛЕПИЦА
 • председател: Боян Донков Андреев
 • секретар: Марийка Димитрова –  тел. 0889 096752 

e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „ОГНЯНА 1899“, С. РАДОМИРЦИ
 •  председател: Данка Цветанова Атанасова
 • секретар: Нели Хинкова – тел. 0885 559291

e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „Н. Й. ВАПЦАРОВ 1928“, С. РАКИТА
 • председател: Тихомир Петков Станков
 • секретар: Марияна Иванова –  тел 0877 372033 

e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „ТОДОР ПОПОВ 1927“, С. РЕСЕЛЕЦ
 • председател: Иванка Величкова Петкова
 • секретар: Емилия Николова – тел. 0885 095629

 e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „ВАСИЛ ХРИСТОВ 1927“, С. РУПЦИ
 • председател: Диана Николаева Цветанова
 • секретар: Анета Архангелова; тел. 0878 179571

 e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „АСЕН ЗЛАТАРОВ 1921“ , С. СУХАЧЕ
 • председател: Марияна Иванова Петкова
 • секретар: Даниела Иванова Симеонова

e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „РАЗВИТИЕ 1897“, С.ТЕЛИШ
 • председател: Георги Данчев Гаврилов
 • секретар: Даринка Василева – тел. 0883 318930

 e-mail: [email protected]

 

 1. НЧ „МИТКО ЛАКОВ 1903“, С.ЧОМАКОВЦИ
 • председател: Павел Иванов Иванов
 • секретар: Цветомира Георгиева – тел. 0895 740486

 e-mail: [email protected]