Общински съвет

Документи

  • Тип
  • Наименование
  • Други
  • Заповед №РД-29-02/ 04.04.2023

    Писмо вх.№ 08-00-7 от 04.04.2023 г. и заповед №РД-29-02 от 04.04.2023 година на Областния управител на област Плевен за връщане за ново обсъждане решение №841/24.03.2023 г. на Общински съвет Червен бряг (публикувано на 06.04.2023 г.)