Общински съвет

Документи

 • Тип
 • Наименование
 • Проекто-нормативен документ
 • Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг

  Предложение относно изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг (публикувано на 16.11.2021 г.)

  На основание чл.26  от Закона за нормативните актове  в 30 – дневен срок от публикуване на настоящите  предложения за изменения и допълнения на интернет страницата на община Червен бряг,  всички  граждани и юридически  лица могат да направят писмени предложения и да изразят становища по измененията и допълненията  в Общински съвет – Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим № “ № 1,  ет. 6, стая 606 или на e-mail:  [email protected] и в ЦУИГ –община Червен бряг и e-mail: [email protected]

   

 • Проекто-нормативен документ
 • Проект - Правилник за организацията и работата на Общ. фонд за подкрепа професионално развитие - кадри в здравеопазването

  Проект на Правилник за организацията  и работата на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг(публикувано на 03.11.2021 година). 

  На основание чл.26  от Закона за нормативните актове  в 30 – дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на община Червен бряг,  всички  граждани и юридически  лица могат да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта  в Общински съвет – Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. „Антим № “ № 1,  ет. 6, стая 606 или на e-mail:   [email protected]