Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
34 / 20.04.2022 09:00
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 20.04.2022г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали за публикуване към решения от заседание ОбС от 20.04.2022 - от т.1 до т. 6   Материали по т. 7   Материали от т. 8 до т. 23
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
33 / 29.03.2022 09:30
Дневен ред   Предложения от комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 29.03.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения на ОбС Ч.бряг от заседание - 29.03.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
32 / 28.02.2022 09:30
Дневен ред   Предл.от постоянни комисии за сесия ОбС Ч.бряг - 28.02.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения на ОбС Ч.бряг от заседание - 28.02.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
31 / 26.01.2022 09:30
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за сесия ОбС Ч.бряг - 26.01.2022 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг-26.01.2022 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
30 / 17.12.2021 09:30
Дневен ред   Предл.от постоянни комисии за сесия ОбС Ч.бряг - 17.12.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения на ОбС Ч.бряг от заседание - 17.12.2021 г
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
29 / 26.11.2021 09:30
Дневен ред   Предл.от пост.комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 26.11.2021 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения на ОбС Ч.бряг от заседание - 26.11.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
28 / 29.10.2021 19:00
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за сесия ОбС Ч. бряг - 27.10.2021 г..pdf
Решения
Материали за обсъждане   Материали, приложения към решения - заседание ОбС Ч. бряг - 27.10.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
27 / 28.09.2021 14:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Материали към решение от заседание на ОбС Ч.бряг от 28.09.2021 г . - За МБАЛ.rar
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
26 / 28.09.2021 09:30
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч.бряг - 28.09.2021 г. - 9.30 часа
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 28.09.2021 г.
- - -