Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2023 - 2027
№/Дата
1 / 10.11.2023 15:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
51 / 19.09.2023 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за сесия ОбС Ч. бряг - 19.09.2023 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения към решения и материали от заседание на ОбС Ч. бряг - 19.09.2023 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
50 / 25.07.2023 14:00
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 25.07.2023 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 25.07.2023 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
49 / 26.06.2023 10:00
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 26.06.2023 г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали и приложения към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 26.06.2023 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
48 / 25.05.2023 15:00
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг- 25.05.2023 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 25.05.2023 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
47 / 27.04.2023 16:00
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 27.04.2023 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 27.04.2023 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
46 / 11.04.2023 12:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Заповед на Областния управител за връщане за ново обсъждане Решение 841 на ОбС Червен бряг
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
45 / 24.03.2023 14:00
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 24.03.2023 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 24.03.2023 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
44 / 28.02.2023 14:00
Дневен ред   Предложения от постоянните комисии за заседание ОбС Ч. бряг - 28.02.2023 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч. бряг - 28.02.2023 г.
- - -