Общински съвет

Решения и Протоколи

Мандат
2019 - 2023
№/Дата
16 / 27.01.2021 15:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг от 27.01.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
15 / 21.01.2021 13:00
Дневен ред
Решения
Материали за обсъждане   Материали към решение от заседание ОбС Ч. бряг - 21.01.2021 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
14 / 29.12.2020 17:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии - за сесия ОбС Ч.бряг - 22.12.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч.бряг - 22.12.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
13 / 27.11.2020 14:00
Дневен ред   Предложения от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 27.11.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание на ОбС Ч. бряг - 27.11.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
12 / 29.10.2020 15:00
Дневен ред   Предложения от всички пост. комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 29.10.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч.бряг - 29.10.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
11 / 30.09.2020 16:00
Дневен ред   Предложения от постоянни комисии за заседание ОбС Ч.бряг - 30.09.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали и приложения към решения - заседание ОбС Ч.бряг - 30.09.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
10 / 28.07.2020 09:40
Дневен ред   Предложения от пост. комисии за сесия ОбС Ч. бряг - 28.07.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Приложения, материали към решения от заседание ОбС Ч.бряг - 28.07.2020 г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
9 / 26.06.2020 15:15
Дневен ред   Предложения от всички постоянни комисии за сесия на ОбС - 26.06.2020 г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали към решения от заседание на ОбС- 26.06.2020г.
- - -
Мандат
2019 - 2023
№/Дата
8 / 28.05.2020 14:10
Дневен ред   Предложения от всички комисии за сесия Об. Съвет - Червен бряг - 28.05.2020г.
Решения
Материали за обсъждане   Материали от заседание Об. Съвет Червен бряг - 28.05.2020 г.
- - -