Общински съвет

Заседания на ПК

Дата
11.02.2021 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец февруари 2021 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии при ОбС Ч. бряг - месец февруари 2021 г.
- - -
Дата
14.01.2021 18:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец януари 2021 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на пост. комисии - м. януари 2021г.
- - -
Дата
10.12.2020 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец декември 2020 г.
Материали за обсъждане Всички материали за дистанц. заседания на пост. комисии - месец декември 2020г.
- - -
Дата
12.11.2020 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец ноември 2020 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на дист. заседания на пост. комисии - м. ноември 2020
- - -
Дата
15.10.2020 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост.комисии - месец октомври 2020 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии - месец октомври 2020 г.
- - -
Дата
17.09.2020 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - септември 2020г.
Материали за обсъждане Всички материали за заседания на постоянните комисии - месец септември 2020г.
- - -
Дата
17.07.2020 11:55
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на ПК - месец юли 2020г.
- - -
Дата
12.06.2020 12:30
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - юни 2020г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане юни 2020
- - -
Дата
15.05.2020 09:45
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец май 2020
Материали за обсъждане Материали за дистанционни заседания на комисии - месец май 2020г.
- - -