Център за административно обслужване /ЦАО/

Центърът за административно обслужване /ЦАО/ се намира на централно и комуникативно място в гр.Червен бряг.  Работното време : 07:30-18:00 ч. 

Редът за ползване на почивките е определен, така че да осигури непрекъсваем режим на работа в рамките на обявеното работно време. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

В близост има безплатен паркинг и 2 броя места за паркиране за хора с увреждания.ЦАО е на партерен етаж в Община Червен бряг, с осигурен адаптиран достъп за хора с увреждания, възрастни хора, бременни жени, детски колички и др.Нашите служители в ЦАО ще отговорят на въпросите Ви и ще Ви окажат помощ при попълване на документи.

В ЦАО на Ваше разположение са:

 • столове, маси и пособия за попълване на документи

 • питейна вода и възможност за ползване на тоалетна

 • безплатен интернет

Телефон: 0035965994154
E-mail: [email protected] 
град Червен бряг, ул. "Антим I№1п.к. 5980

 1. Харта на клиента

 2. Често задавани въпроси

 3. Удовлетвореност

 4. Подай оплакване, сигнал или предложение 

 5. Е-услуги

 6. Банкова сметка 

 7. Административни услуги

 8. Вътрешни правила за административно обслужване

 9. Годишен доклад за обобщената информация от системата за обратна връзка с потребителите на административни услуги за 2021 година

 10. Протокол съгласно примерен образец ( приложение № 1 от НАО) за устно заявяване на услуга