ВиК съобщения

Дата на публикуване: 15.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 15.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Реселец и с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 14.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 14.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 12.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 12.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Бресте.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 11.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 11.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 07.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 07.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Сухаче, V-ти квартал и високата зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 06.10.2021г.

“В и К“ ЕООД  гр. Плевен

Район „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на рехабилитация на участък от водопроводната мрежа, днес, 06.10.2021 г., с нарушено водоснабдяване ще бъде гр. Койнаре.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 05.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 05.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!