ВиК съобщения

Дата на публикуване: 30.09.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради ремонтни дейности по отстраняване на авария на магистрален водопровод  „Златна Панега“, днес, 30.09.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг. Очакваме водоподаването да бъде възстановено около 15,30 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 12.09.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради авария на довеждащ водопровод от водоснабдителна група „Златна Панега“, на 12.09.2022 г., до 17,00 часа, прекъсване на водоподаването ще има за гр. Червен бряг, с. Радомирци и с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 05.09.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради възникнала водопроводна авария, на 05.09.2022 г.  с намалено налягане ще бъде водоподаването в ниската зона на гр. Червен бряг. Аварията ще бъде отстранени в рамките на работния ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 02.09.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на строително- ремонтни дейности при отстраняване на аварии, на 02.09.2022 г. ще бъде нарушено водоснабдяването в с. Рупци. Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 12.08.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на строително- ремонтни дейности при отстраняване на аварии, на 12.08.2022 г.  ще бъде нарушено водоснабдяването в с. Реселец, с. Чомаковци и за средната зона на с. Горник. Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 29.07.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради възникнала голяма авария на довеждащ водопровод, на 29.07.2022 г.  от 06:00 часа е прекъснато водоснабдяването на с. Сухатче. Аварията ще бъде отстранена до 13:00 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 26.07.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводни аварии, на 26.07.2022 г., от 09,00 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в село Рупци.

Поради ремонтни дейности за отстраняване на авария на външен водопровод, ще бъде прекъснато водоподаването за град Койнаре. Аварията ще бъде отстранена в рамките на работния ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 04.07.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводни аварии по разпределителната мрежа, на 04.07.2022 г., от 09,00 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването за жк „Победа“ в гр. Червен бряг и в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

ВиК съобщения - архив