ВиК съобщения - архив

Дата на публикуване: 12.09.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради авария на довеждащ водопровод от водоснабдителна група „Златна Панега“, на 12.09.2022 г., до 17,00 часа, прекъсване на водоподаването ще има за гр. Червен бряг, с. Радомирци и с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 05.09.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради възникнала водопроводна авария, на 05.09.2022 г.  с намалено налягане ще бъде водоподаването в ниската зона на гр. Червен бряг. Аварията ще бъде отстранени в рамките на работния ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 02.09.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на строително- ремонтни дейности при отстраняване на аварии, на 02.09.2022 г. ще бъде нарушено водоснабдяването в с. Рупци. Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 12.08.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на строително- ремонтни дейности при отстраняване на аварии, на 12.08.2022 г.  ще бъде нарушено водоснабдяването в с. Реселец, с. Чомаковци и за средната зона на с. Горник. Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 29.07.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради възникнала голяма авария на довеждащ водопровод, на 29.07.2022 г.  от 06:00 часа е прекъснато водоснабдяването на с. Сухатче. Аварията ще бъде отстранена до 13:00 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 26.07.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводни аварии, на 26.07.2022 г., от 09,00 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в село Рупци.

Поради ремонтни дейности за отстраняване на авария на външен водопровод, ще бъде прекъснато водоподаването за град Койнаре. Аварията ще бъде отстранена в рамките на работния ден.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 04.07.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводни аварии по разпределителната мрежа, на 04.07.2022 г., от 09,00 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването за жк „Победа“ в гр. Червен бряг и в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 09.06.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводни аварии по разпределителните мрежи, на 09.06.2022 г., от 09,00 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването за ниската зона на гр. Червен бряг и в с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 08.06.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 08.06.2022 г., от 09,30 часа до 14,30 часа ще бъде нарушено водоподаването за високата зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 25.05.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 25.05.2022 г., от 09,30 часа до 14,30 часа ще бъде нарушено водоподаването за ниската зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 17.05.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 17.05.2022 г., поради авария на разпределителен водопровод, без вода ще бъде с. Телиш. Очакваме водоподаването да бъде възстановено до 15,30 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 13.05.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 13.05.2022 г., във връзка с отстраняване на авария на главен клон на разпределителната водопроводна мрежа, ще има спиране на водоподаването за ниската зона на гр. Червен бряг, от 9,30 часа до 15,30 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 05.05.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 05.05.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на  с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 29.04.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.04.2022г. , поради аварийно- ремонтни дейности по вътрешната водопроводна мрежа, без вода ще бъде с. Телиш, за периода от 07.00 часа до 14,00 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 20.04.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 20.04.2022 г. , ще има спиране на водоподаването в с. Чомаковци, от 9,30 часа до 13,00 часа, поради авария на разпределителна водопроводна мрежа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 14.04.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

На 14.04.2022г., поради аварийно-ремонтни дейности в помпената станция, без вода ще бъде с. Лепица, за периода от 09.00 часа до 13,30 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 12.04.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.04.2022г. , поради аварийно- ремонтни дейности по вътрешната водопроводна мрежа, без вода ще бъде ниската зона на гр. Червен бряг, за периода от 09.00 часа до 16,00 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 05.04.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

На 05.04.2022г. , поради аварийно- ремонтни дейности по вътрешната водопроводна мрежа, без вода ще бъде високата зона на гр. Червен бряг, за периода от 09.00 часа до 16,00 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 29.03.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради ремонтни дейности за отстраняване на водопроводна авария на магистрален водопровод от водоснабдителна група „Златна Панега“, утре, 30.03.2022 г., нарушение във водоподаването ще има за гр. Червен бряг, с. Рупци и с. Радомирци, в периода от 8,00 часа до 17,00 часа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 28.03.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по довеждащ водопровод от водоснабдителна група „Златна Панега“, на 28.03.2022 г., до 14,30 часа ще бъде нарушено водоснабдяването в гр. Червен бряг, в с. Рупци и с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 22.03.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 22.03.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 22.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 22.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на с. Радомирци и в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 21.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 21.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 18.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 18.02.2022 г., от 09,00 часа до 14,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в с. Чомаковци и ниската зона на с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 16.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 16.02.2022 г., от 09,00 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 15.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 15.02.2022 г., от 09,30 часа до 14,00 часа ще бъде нарушено водоподаването в с. Горник – висока зона.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 11.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 11.02.2022 г., от 09,30 часа до 13,00 часа ще бъде нарушено водоподаването в с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 10.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 10.02.2022 г., от 09,00 часа до 14,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 07.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 07.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 04.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 04.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в ниската зона на гр. Червен бряг и вилна зона „Маркова могила“.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 03.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 03.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в ниската зона на гр. Червен бряг, средната зона на с. Горник и с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 02.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 02.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има във високата зона на с. Реселец и в с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 01.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 01.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

Дата на публикуване: 27.01.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 27.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Радомирци и с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 25.01.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.01.2022г. от 9,30 до 14,00 часа ще бъде нарушено водоподаването в гр. Червен бряг (ниска зона), поради отстраняване на аварии на вътрешна водопроводна мрежа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 24.01.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 24.01.2022 г., поради възникнала голяма авария на довеждащ водопровод от ВГ „Златна Панега“ в района, обслужван от „ВиК“ АД гр. Ловеч, ще има прекъсване на водоснабдяването в гр. Червен бряг, с. Рупци и с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 21.01.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по ВиК мрежите, днес, 21.01.2022 г. до 14,00 часа, нарушено водоснабдяване  ще има за ниската зона на с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 20.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.01.2022г. от 9,00 до 14,00 часа ще бъде нарушено водоподаването в гр. Червен бряг (ниска част) и село Рупци. Авариите са на вътрешна водопроводна мрежа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 19.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 19.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 17.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по ВиК мрежите, днес, 17.01.2022 г., нарушено водоснабдяване  ще има в м. „Маркова могила“ до гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 13.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности, на 13.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в гр. Червен бряг, района между ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Търговска“ и ул. „Княз Борис I“.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 10.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по ул. „Вардар“ в гр. Червен бряг, на 10.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в района от ул. „Екзарх Йосиф“ до Индустриална зона.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 05.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 05.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в жк „Победа“ в гр. Червен бряг и с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 04.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 04.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 30.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 30.12.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 20.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по ВиК мрежите в гр. Червен бряг, днес, 20.12.2021 г. нарушено водоснабдяване  ще има в района на V квартал.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 13.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 13.12.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в района на бензиностанцията в с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 10.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 10.12.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в района на бензиностанцията в с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 09.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 09.12.2021 г., поради възникнала голяма авария на довеждащ водопровод от ВГ „Златна Панега“ в района, обслужван от „ВиК“ АД гр. Ловеч, ще има прекъсване на водоснабдяването в гр. Червен бряг, с. Рупци и с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 29.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 29.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 26.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 26.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 25.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 25.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 24.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 24.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 23.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по довеждащ водопровод от каптаж „Скока“, на 23.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 18.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 18.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг и в с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 17.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 17.11.2021 г., в периода от 14,00 часа до 18,30 часа, нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 17.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 17.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Чомаковци и с. Лепица.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 16.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 16.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 11.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 11.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 10.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с възникнала авария на  довеждащ водопровод от помпена станция Ракита за с. Телиш, на 10.11.2021 г., е възможно да има прекъсване на водоснабдяването за високата част на с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 09.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 09.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Девенци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 08.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности довеждащ водопровод от помпена станция Ракита за с. Телиш, на 08.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата част на с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 05.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 05.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг и в с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 04.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 04.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Лепица.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 03.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 03.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 01.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 01.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на с. Горник и в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 28.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 28.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в района на ул. „Християнска“ и в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 27.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 27.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Чомаковци, с. Радомирци и с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 26.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 26.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на гр. Червен бряг и с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 25.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 25.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 22.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 22.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Сухаче, с. Лепица и с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 21.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 21.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в гр. Койнаре и с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 19.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 19.10.2021 г., продължават ремонтните дейности по отстраняване на аварията на довеждащ водопровод от ВГ „Златна Панега“ в района, обслужван от „ВиК“ АД гр. Ловеч. Прекъсване на водоснабдяването ще има в гр. Червен бряг, с. Рупци и с. Радомирци.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, нарушено водоснабдяване ще има и в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 18.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради възникнала голяма авария на довеждащ водопровод от ВГ „Златна Панега“, днес, 18.10.2021 г., ще има прекъсване на водоснабдяването в гр. Червен бряг, високата зона на с. Радомирци и с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 15.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 15.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Реселец и с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 14.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 14.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 12.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 12.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Бресте.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 11.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 11.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 07.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 07.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Сухаче, V-ти квартал и високата зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 06.10.2021г.

“В и К“ ЕООД  гр. Плевен

Район „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на рехабилитация на участък от водопроводната мрежа, днес, 06.10.2021 г., с нарушено водоснабдяване ще бъде гр. Койнаре.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 05.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 05.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!