ВиК съобщения - архив

Дата на публикуване: 22.03.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 22.03.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 22.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 22.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на с. Радомирци и в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 21.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 21.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 18.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 18.02.2022 г., от 09,00 часа до 14,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в с. Чомаковци и ниската зона на с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 16.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 16.02.2022 г., от 09,00 часа до 13,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 15.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 15.02.2022 г., от 09,30 часа до 14,00 часа ще бъде нарушено водоподаването в с. Горник – висока зона.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 11.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 11.02.2022 г., от 09,30 часа до 13,00 часа ще бъде нарушено водоподаването в с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 10.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с отстраняване на водопроводна авария по разпределителната мрежа, на 10.02.2022 г., от 09,00 часа до 14,30 часа ще бъде нарушено водоподаването в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 07.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 07.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 04.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 04.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в ниската зона на гр. Червен бряг и вилна зона „Маркова могила“.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 03.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 03.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в ниската зона на гр. Червен бряг, средната зона на с. Горник и с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 02.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 02.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има във високата зона на с. Реселец и в с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 01.02.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 01.02.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

Дата на публикуване: 27.01.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 27.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Радомирци и с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 25.01.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.01.2022г. от 9,30 до 14,00 часа ще бъде нарушено водоподаването в гр. Червен бряг (ниска зона), поради отстраняване на аварии на вътрешна водопроводна мрежа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 24.01.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 24.01.2022 г., поради възникнала голяма авария на довеждащ водопровод от ВГ „Златна Панега“ в района, обслужван от „ВиК“ АД гр. Ловеч, ще има прекъсване на водоснабдяването в гр. Червен бряг, с. Рупци и с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 21.01.2022 г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по ВиК мрежите, днес, 21.01.2022 г. до 14,00 часа, нарушено водоснабдяване  ще има за ниската зона на с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 20.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

На 20.01.2022г. от 9,00 до 14,00 часа ще бъде нарушено водоподаването в гр. Червен бряг (ниска част) и село Рупци. Авариите са на вътрешна водопроводна мрежа.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 19.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 19.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 17.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по ВиК мрежите, днес, 17.01.2022 г., нарушено водоснабдяване  ще има в м. „Маркова могила“ до гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 13.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности, на 13.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в гр. Червен бряг, района между ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Търговска“ и ул. „Княз Борис I“.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 10.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по ул. „Вардар“ в гр. Червен бряг, на 10.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в района от ул. „Екзарх Йосиф“ до Индустриална зона.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 05.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 05.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в жк „Победа“ в гр. Червен бряг и с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 04.01.2022г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 04.01.2022 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 30.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 30.12.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 20.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по ВиК мрежите в гр. Червен бряг, днес, 20.12.2021 г. нарушено водоснабдяване  ще има в района на V квартал.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 13.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 13.12.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в района на бензиностанцията в с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 10.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 10.12.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в района на бензиностанцията в с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 09.12.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 09.12.2021 г., поради възникнала голяма авария на довеждащ водопровод от ВГ „Златна Панега“ в района, обслужван от „ВиК“ АД гр. Ловеч, ще има прекъсване на водоснабдяването в гр. Червен бряг, с. Рупци и с. Радомирци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 29.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 29.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 26.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 26.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 25.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 25.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 24.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 24.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 23.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по довеждащ водопровод от каптаж „Скока“, на 23.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 18.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 18.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг и в с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 17.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 17.11.2021 г., в периода от 14,00 часа до 18,30 часа, нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 17.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 17.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Чомаковци и с. Лепица.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

Дата на публикуване: 16.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 16.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 11.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 11.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Реселец.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 10.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с възникнала авария на  довеждащ водопровод от помпена станция Ракита за с. Телиш, на 10.11.2021 г., е възможно да има прекъсване на водоснабдяването за високата част на с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 09.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 09.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Девенци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 08.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности довеждащ водопровод от помпена станция Ракита за с. Телиш, на 08.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата част на с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 05.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 05.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг и в с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 04.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 04.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Лепица.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 03.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 03.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 01.11.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 01.11.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на с. Горник и в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 28.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 28.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в района на ул. „Християнска“ и в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 27.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 27.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Чомаковци, с. Радомирци и с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 26.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 26.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на гр. Червен бряг и с. Горник.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 25.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 25.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за ниската зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 22.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 22.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Сухаче, с. Лепица и с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 21.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 21.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в гр. Койнаре и с. Ракита.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

Дата на публикуване: 19.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 19.10.2021 г., продължават ремонтните дейности по отстраняване на аварията на довеждащ водопровод от ВГ „Златна Панега“ в района, обслужван от „ВиК“ АД гр. Ловеч. Прекъсване на водоснабдяването ще има в гр. Червен бряг, с. Рупци и с. Радомирци.

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, нарушено водоснабдяване ще има и в с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 18.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Поради възникнала голяма авария на довеждащ водопровод от ВГ „Златна Панега“, днес, 18.10.2021 г., ще има прекъсване на водоснабдяването в гр. Червен бряг, високата зона на с. Радомирци и с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 15.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 15.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Реселец и с. Чомаковци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 14.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 14.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 12.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 12.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Телиш и с. Бресте.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 11.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 11.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има за високата зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 07.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 07.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Сухаче, V-ти квартал и високата зона на гр. Червен бряг.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 06.10.2021г.

“В и К“ ЕООД  гр. Плевен

Район „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършване на рехабилитация на участък от водопроводната мрежа, днес, 06.10.2021 г., с нарушено водоснабдяване ще бъде гр. Койнаре.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!

 

 

 

Дата на публикуване: 05.10.2021г.

“В и К“ ЕООД гр. Плевен

Район  „Червен бряг“

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с извършвани аварийно-ремонтни дейности по водопроводните мрежи и съоръжения, на 05.10.2021 г., нарушено водоснабдяване ще има в с. Рупци.

„В и К”- Плевен се извинява за причинените неудобства!