Заповед за обявяване на конкурс за назначаване на длъжността „Ст. специалист – Инспекторат“

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  •  Образование – средно
  • Професионален опит – 1 година
  • Длъжността се заема по трудово правоотношение.

Конкурсът се провежда в два етапа:

  • Решаване на тест
  • Интервю

 

 

04.02.2020 15:00