Съобщение

 

Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Червен  бряг за 2023 г.

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.51, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг , обявявам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2023 г. на Община Червен бряг  на 17.07. 2024 година /сряда /  от  16.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг – Народно читалище “Н. Й. Вапцаров-1908”.

          Каним всички граждани от общината, бизнес организации, синдикати, неправителствени организации и заинтересовани страни да участват в обсъждането.

         Заповядайте на обсъждането заедно да разгледаме   и обсъдим  приходите и разходите  на средствата в общината  за изминалата година.

 

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг  до  17.00 часа  на 16.07.2024 г. или  на е-mail  [email protected]

 

Прикачени файлове:

 

Предложение  относно приемане на уточнения план, отчета на  бюджета и отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 2023 година.

 

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Червен бряг към 31.12.2023 г., съгласно чл.51, ал.2 от  Наредбата за условията  и реда за съставяне на тригодишната  бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на бюджета на община Червен бряг.

 

Петьо Костов

Председател на Общински  съвет - Червен бряг