Съобщение

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ НАПОМНЯ НА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ И  ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧЕ КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ ЗА 2024 Г. ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С ПРАВО НА 5 % ОТСТЪПКА, КАКТО И ВТОРА ВНОСКА НА ДЪЛЖИМИЯ ПАТЕНТЕН ДАНЪК ИЗТИЧА НА 30.04.2024 г.

 

С УВАЖЕНИЕ,

АТАНАС АТАНАСОВ

Кмет на Община Червен бряг