Кметът на община Червен бряг стартира срещи с кметове на кметства по населени места

 

Кметът на община Червен бряг стартира срещи с кметове на кметства по населени места като първата се състоя в град Койнаре на 5 януари.

 Срещата бе проведена между г-н Атанас Атанасов - кмет на община Червен бряг, г-н Денислав Динов - кмет на гр. Койнаре, г-н Марио Рангелов - народен представител в 49-то Народно събрание и общински съветници - г-н Цветомил Кръстев и г-н Евгени Топалски, на която среща бяха обсъдени, както актуални проблеми, така и необходимостта от ефективна комуникация и изграждане на позитивен работен климат.

Голяма част от въпросите, на които се гарантира единство за тяхното разрешаване, са свързани с:

     * Изграждането на нов физкултурен салон към СУ “Христо Смирненски”, гр. Койнаре

     * Ремонт на театралния салон към НЧ “Христо Ботев”, гр. Койнаре

     * По-ефективно почистване и облагородяване на общите пространства от градската среда

     * Обновяване на уличното осветление

Към всички тези неотложни и важни решения, приоритетен акцент бе поставен върху лошото състояние на голяма част от уличната мрежа на град Койнаре и с помощта на г-н Рангелов, чрез отправяне на запитване от парламентарната трибуна, планирано да се търсят възможности за финансиране и ремонт.

Всеобщо е мнението, че проблемите са факт, но голяма част от тях, освен с набавянето на парите, е разрешима, чрез загърбване на политическите различия, правилен диалог и работа на терен, за да се постигнат положителни резултати в развитието на общината и по-добър жизнен стандарт на обществото.