Съобщение

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ УВЕДОМЯВА,

ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ ИЗБРОЕНИ В  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ,  ЧЕ ЗА 2024 г. СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПАТЕНТНИ ДЕКЛАРАЦИИ Е ДО 31.01.2024 г.

 

ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК СЕ ВНАСЯ НА ЧЕТИРИ РАВНИ ВНОСКИ, КАКТО СЛЕДВА:

  • ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ       - ДО 31.01.2024 Г.
  • ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ       - ДО 30.04.2024 Г.
  • ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ        - ДО 31.07.2024 Г.
  • ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ - ДО 31.10.2024 Г.

 

Ако подадете декларацията до 31 януари на текущата година и в същия срок заплатите пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.

 

ПАТЕНТНИ ДЕКЛАРАЦИИ СЕ ПРИЕМАТ В ОТДЕЛ „ АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, УЛ. „ ИВАН ВАЗОВ“ №1.

 

С УВАЖЕНИЕ,

  АТАНАС АТАНАСОВ 

Кмет на Община Червен бряг