Съобщение

 

Община Червен бряг уведомява жителите и гостите на община Червен бряг, че във връзка с изпълнение на обект: „Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг – бул. “Европа“ и общински път PVN 2194 на 30.08.2023 год. ще бъде затворен за преминаване на леки и тежкотоварни автомобили участък от ул. „Пирин“ - от ул. „Стара планина“ до бул. „Европа“.

Моля да бъдат използвани, съществуващите алтернативни маршрути!

Община Червен бряг поднася своето извинение за неудобството, което ще бъде причинено.

              

С уважение,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ /П/

Кмет на Община Червен бряг