Затваря се за движение на ППС  път PVN 2194 от разклона с път III-306 по посока гр. Червен бряг до приключване на ремонтните дейности

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг уведомява жителите и гостите на общината, че се затваря за движение на ППС  път PVN 2194 от разклона с път III-306 по посока гр. Червен бряг до приключване на ремонтните дейности, включително и кръстовището на бул. „Европа“ и ул. „Антим I“, гр. Червен бряг (при бензиностанция „Петрол“АД) във връзка с изпълнение на обект: „Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг – бул. „Европа“ и общински път PVN 2194“.

Движението на ППС по посока с. Реселец, общ. Червен бряг и обратно да се извършва по ул. „Отец Паисий“, гр. Червен бряг.

Община Червен бряг поднася своето извинение за неудобството, което ще Ви бъде причинено.

             

С УВАЖЕНИЕ,  /П/

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ