Работно време на отдел "Администриране на местните данъци и такси" в Община Червен бряг

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА КАСИТЕ В ОТДЕЛ „АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ ДО 16:00 Ч. НА 29.12.2022 Г.

НА 30.12.2022 Г. И НА 03.01.2023 Г., ПОРАДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСИТЕ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ПЛАЩАНИЯ.

ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ БЕЗ ДА СЕ ОБРАБОТВАТ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРИКЛЮЧВАНЕТО.

С УВАЖЕНИЕ,      /П/

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг