Важно!!!

 

ВАЖНО !!!

ДО 6 - ти ЯНУАРИ 2023 г. Е ОТВОРЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ ПРСР 2014 - 2020 Г.

ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМОГНАТИ ПРОЕКТИ НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ, С КОИТО ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЦЯЛОСТНАТА ИМ ДЕЙНОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА СТОПАНСТВАТА ИМ. ПОДПОМАГАНЕТО Е БЕЗВЪЗМЕЗДНО, В РАЗМЕР НА 25 000 ЕВРО

ТОО СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ГР. ПЛЕВЕН БЕЗПЛАТНО ЩЕ ИЗГОТВЯ ПРОЕКТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ                            

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: ТОО СЪВЕТИ  В  ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ГР. ПЛЕВЕН, УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №1 (ОАПС), ЕТ.3, ОФИС-312; 313 И 314; 0884/593 478 - ВАЛЯ ВЪЛОВА; 0885/133 218 - ДАРИНКА НИКОЛОВА; 0886/336 365 - ТАТЯНА ПЕТКОВА