Съобщение

 

Община Червен бряг уведомява членовете на СИК за произвеждане на избори за Народно събрание, че съгласно график, утвърден от РИК Плевен, на 27.09.2022 г. (вторник) от 10,00 ч., в салона на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1908“, гр. Червен бряг ще се проведе обучение на СИК на територията на община Червен бряг.

 

А. Костадинова

Секретар на община Червен бряг