Избори 2022

 

Община Червен бряг уведомява жителите на общината, че от 13 септември 2022 г. ще могат да се включат в демонстративно пробно гласуване с машини.

Това е част от информационната кампания, която организираме с цел разясняване и улеснение на гражданите във връзка с упражняването на техния вот.

Изготвен е график за разполагане на електронното устройство, на което жителите на общината ще могат да упражнят правото си на глас по същия начин, по който ще го направят на 02 октомври 2022 г. – Избори за Народно събрание.

 

График по населени места:

от13.09.2022 г. до  21.09.2022 г. -

Фоайе на НЧ „Н. Й. Вапцаров 1908“ – гр. Червен бряг от 09:00 до 16:30 ч.

13.09.2022 г. – Кметство - с. Горник от 09:00 до 16:00 ч.

14.09.2022 г. – Кметство - с. Сухаче от 09:00 до 16:00 ч.

15.09.2022 г. – Кметство - с. Лепица 09:00 до 16:00 ч.

16.09.2022 г. – Кметство - с. Чомаковци от 09:00 до 16:00 ч.

19.09.2022 г. – Кметство – гр. Койнаре от 09:00 до 16:00 ч.

20.09.2022 г. – Кметство - с. Девенци от 09:00 до 16:00 ч.

21.09.2022 г. – Кметство - с. Ракита от 09:00 до 16:00 ч.

23.09.2022 г. – Кметство - с. Радомирци от 09:00 до 16:00 ч.

23.09.2022 г. – Кметство - с. Рупци от 09:00 до 16:00 ч.

26.09.2022 г. – Кметство в 5 кв., гр. Червен бряг от 09:00 до16:30 ч.

27.09.2022 г. – Кметство - с. Бресте от 09:00 до 16:00 ч.

27.09.2022 г. – Кметство - с. Глава от 09:00 до 16:00 ч.

28.09.2022 г. – Кметство - с. Телиш от 09:00 до 16:00 ч.

28.09.2022 г. - Кметство - с. Реселец от 09:00 до 16:00 ч.