Съобщение

 

До

Жителите на Община

Червен бряг

 

Уважаеми жители на населените места на територията на община Червен бряг, уведомяваме Ви, че по повод предстоящите Великденски празници, Регионалното депо за неопасни отпадъци - гр. Луковит няма да работи в дните 22.04.2022 г. и 25.04.2022 г.

Във връзка, с което услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране на отпадъците на територията на община Червен бряг НЯМА да бъдат извършвани в дните 22.04.2022 г. и 25.04.2022 г.

 

 

 

С уважение,

 

Д-р Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг