Контакти

Община Червен бряг

ЕИК 000414154, ИН по ДДС BG000414154

Адрес: град Червен бряг, ул."Антим" I № 1, п. к. 5980

Работно време:

08:30-12:30 ч.

13:00 - 17:00 ч.
Телефон: 0035965992708  Факс: 0035965992351
E-mail: [email protected] 
официална интернет страница: https://www.chervenbryag.bg

Отдел " Администриране на местни данъци и такси"

Работно време:

08:30-12:30 ч.

13:00 - 17:00 ч.

Телефон: 0035965994118
Адрес: град Червен бряг, ул."Иван Вазов" №1п.к. 5980

Център за административно обслужване

Центърът за административно обслужване /ЦАО/ е на подчинение на началник на отдел „Административно и информационно обслужване“ /АИО/.

Работно време: 07:30-18:00 ч. /без прекъсване/
Телефон: 0035965994154
E-mail: [email protected] 
град Червен бряг, ул. "Антим I№1,
 п.к. 5980

Контрол върху дейностите на общинска администрация се осъществява от кмета на общината.