Ваксиниране на преброителите и контрольорите

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Червен бряг, област Плевен, уведомява преброителите и контрольорите, които са ангажирани с Преброяване 2021 и имат желание да се ваксинират, че  трябва да подадат заявление за това. В заявлението се посочват  трите имена, общината, населеното място, телефон за връзка и ваксина, която желаят да им бъде приложена.

Заявленията  се подават в срок до 17.00 ч. на 08.09.2021 г. в ЦУИГ – община   Червен бряг, ул. "Антим І" № 1 или в съответното кметство.