Информация за годишен финансов отчет за 2020г.

 

Информация за годишен финансов отчет за 2020г. на община Червен бряг съгласно указания по т. Х от ДДС 09/22.12.2020г. на Министерство на финансите

 

Баланс 31.12.2020г.

Одитен доклад ГФО 2020г.

Отчет на приходите и разходите към 31.12.2020г.