СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021 Г.

 

Общинска преброителна комисия – Червен бряг  уведомява, че на свое заседание проведено на 18.06..2021 г. е одобрила следния СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД ПРЕЗ 2021 Г.

Община Червен бряг и Националния статистически институт сърдечно благодарят на всички изразили желание да бъдат преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година, което ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021 г.

Преброителите ще посещават домакинствата в определения им преброителен участък от 18 септември до 3 октомври 2021 година. Ще имат право да правят това всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч., включително събота и неделя.

Един преброителен участък при Преброяване 2021 ще съдържа приблизително 100 – 120 жилища и 250 – 300 лица. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането е по вече определен ценоразпис. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище – 1.00 лв., а за преброена сграда – 0.70 лева. От преброените онлайн домакинства преброителят ще трябва да получи специален код, генериран от информационната система, като за това ще получи 0.80 лева.

Един преброител би могъл да изработи средно около 400.00 лв. за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но ако преброи два или три участъка, неговото заплащане може да достигне над 1 000 лв.

На всеки преброител Националният статистически институт ще издаде служебна карта, с която да се легитимира при извършване на своята работа. Всеки преброител ще подпише декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация. Преброителите ще преминат и обучение, на което ще им бъдат разяснени общите правила за работа и по-специфични моменти от нея.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. ще се проведе в периода 7 септември - 3 октомври, като ще премине на два етапа:

- Първи етап - от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 г. НСИ ще предостави възможност за самостоятелно попълване на електронна преброителна карта по интернет.

- Втори етап - от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 г. домакинствата ще бъдат посещавани от преброители.

Списъкът е обявен и в Център за услуги и информация на гражданите, етаж-партер, в сградата на Община Червен бряг.

  КЛАСИРАНЕ ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 Г.