Съобщение

 

На 25.02.2021 година /четвъртък/   от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  

 

Съобщение - сесия 25.02.2021 г.

Предложение от всички комисии за заседание на ОбС Ч. бряг - 25.02.2021 г.