Разрешение за строеж № 51/ 28.07.2020 год.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 51/ 28.07.2020 год. от Главния архитект на Общината. 

 

 

30.07.2020 15:59