Съобщение относно заповеди РД-09-143;181/ 03.2020г.

 

Със Заповед РД-09-181/21.03.2020 г. на Кмета на Община Червен бряг са ограничени посещенията, в това число от деца / малолетни и непълнолетни/ в паркове, градски градини, детски градини, детски ясли, съоръжения на открити и закрити обществени места.

Въведен е вечерен час за всички малолетни и непълнолетни лица – 21ч.

При констатиране на нарушения за неизпълнение на заповедта се съставят актове на нарушителите и/или техните родители/настойници.

Съгласно заповед РД-09-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването до отмяна на извънредното положение, който наруши или не изпълни въведените с акт на министъра на здравеопазването или РЗИ се наказва с глоба в размер на 5000лв, освен ако деянието не подлежи на по-високо наказание.

Сигнали за нарушения се подават в  РУ – Червен бряг на телефон 0659/92127 или GSM 0888 231621 и 0879 664394.