СУ „Д-р Петър Берон”

 

Избирайки СУ „Д-р Петър Берон” , Вие правите правилния избор.

Училището е на целодневна организация на обучение и има три степени на образование – начален, прогимназиален и гимназиален. В него работят  преподаватели, чиято подготовка, квалификация и опит са посветени на успеха на учениците.

Чрез създаването на интересна и стимулираща среда се стремим да създадем и насърчим личната мотивация за постигане на добри резултати в обучението. Повечето от учителите в начален етап работят с лиценз на Енвижън, а за да е по-интересно в часовете по математика, в две класни стаи е закупен софтуер на Джъмпидо - Занимателна математика. За по-голяма интерактивност в обучението, в две класни стаи се работи с интерактивна бяла дъска и два интерактивни дисплея.

Училището участва в Проекта УСПЕХ, чрез който всички класни стаи имат възможността да използват интерактивните уроци на образователната програма УЧА СЕ.

Много ученици, които разчитат на добра подготовка за кандидатстване след 7 клас, предпочитат СУ „Д-р Петър Берон”. Приемът на ученици след 7 клас се осъществява в два профила – „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Хуманитарни науки“. Същата тенденция нагоре показват и резултатите от ДЗИ и от кандидатстудентските кампании.

Възпитаници на училището се представят отлично на областни и национални състезания и олимпиади в природонаучните дисциплини, в хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

Учебното заведение е привлекателно, защото предлага качество и сигурност, равен достъп и условия за развитие, комфортна среда и добра материална база.

Наред с високо качество на образованието, училището осигурява и различни възможности за занимания по интереси. Ученици и учители работят по проекти, спортуват в училищните отбори по волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика. За любителите на народната музика е създадена Детска танцова школа „Хайде на хорото”.

Всеки учител си поставя високи цели за изграждане и поддържане на иновационна среда, която да захранва с енергия и идеи училищната система, така че тя да отговаря на динамично променящите се изисквания на обществото.

Училището ни е с традиции и правила.

Нека всяко дете, избрало СУ „Д-р Петър Берон” да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.!