Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност „Директор на Дирекция – ФП и УЧР“

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 11.02.2020 г., от 10,00 ч., в ст. 306 в сградата на общинска администрация Червен бряг, ул. „Антим І“ №1 .

 

 

04.02.2020 15:06