Почетни граждани

На тържествено заседание на Общински съвет - Червен бряг, проведено по случай 100-годишнината от основаването на Червен бряг като гарово селище, 70 години от обявяването му за град и 20 години-община, със званието „Почетен гражданин“ на град Червен бряг са удостоени:

 1. Любен Дилов Иванов
 2. Георги Василев Трифонов
 3. Тодор Колев Кавалджиев
 4. Пеко Петров Таков

С  Решение №299/01.09.1999г. на Общински съвет - Червен бряг в почетната книга на гр. Червен бряг  са вписани:

 1. Иво Попович - построил първата сграда в Червен бряг
 2. Бено Димитров – пренесъл канцеларията на общината в гара Червен бряг, с което селището става административен център и той е неговия първи кмет

С  Решение № 157/01.09.2004г. на Общински съвет - Червен бряг във връзка с юбилейните чествания на 105 г.  от основаването на Червен бряг като гарово селище и 75 год. от обявяването му за град , в почетната книга на гр. Червен бряг  са вписани:

 1. Дучо Дучевски /посмъртно/ - за цялостен принос в обществения живот и развитието на Червен бряг
 2. Христо Цветанов – за принос в спортния живот на Република България
 3. проф. д-р на техн. науки  Петко Петков – за цялостен принос в областта на науката

С  Решение № 475/29.07.2009г. на Общински съвет - Червен бряг във връзка с юбилейните чествания на 110 г.  от основаването на Червен бряг като гарово селище и 80 год. от обявяването му за град , в почетната книга на гр. Червен бряг  са вписани:

 1. Владимир Бобошевски /посмъртно/ - за ценен принос за историята на град Червен бряг
 2. Сав Трайков – за ценен принос а развитието на град Червен бряг и общината

С  Решение № 629/31.03.2010г. на Общински съвет - Червен бряг със званието „Почетен гражданин“ на община Червен бряг е вписан в почетната книга :

 1. Йотко Кадемов – за неговата значителна по обем и стойност литературна дейност

С  Решение № 218/10.09.2008г. на Общински съвет - Червен бряг със званието „Почетен гражданин“ на община Червен бряг е вписан в почетната книга:

 1. доц. д-р  Димитър Петров Янчев / посмъртно/ -за цялостен принос в областта на медицината и обществения живот на община Червен бряг

С  Решение № 812/26.06.2014г. на Общински съвет - Червен бряг със званието „Почетен гражданин“ на община Червен бряг е вписан в почетната книга:

 1. Анна Александрова – за цялостен принос в областта на художествената литература и изкуство

С  Решение № 858/05.09.2014г. на Общински съвет - Червен бряг със званието „Почетен гражданин“ на община Червен бряг е вписан в почетната книга:

 1. Григор Димитров Димитров
 2. Любомир Иванов Нейков
 3. Николай Милчев Кънчев
 4. Даниел Бориславов Павлов
 5. о.з. полк. инж. Марин Шкодров- звание „Почетен гражданин“ на с.Телиш

 

С  Решение № 1090/26.06.2015г. на Общински съвет - Червен бряг със званието „Почетен гражданин“ на община Червен бряг е вписан в почетната книга

 1. Ваня Христова Георгиева – за цялостен принос в областта на художествената литература, за творчеството посветено на родния край

 

С  Решение № 215/25.04.2016г. на Общински съвет - Червен бряг със званието „Почетен гражданин“ на община Червен бряг е вписан в почетната книга:

 1. Георги Христов Хинов – за дългогодишна творческа дейност в областта на българския танцов фолклор  и по повод неговата 70 годишнина и 50 год. творческа дейност

С  Решение № 395/26.10.2016г. на Общински съвет - Червен бряг със званието „Почетен гражданин“ на с. Телиш е вписан в почетната книга на община Червен бряг:

 1. Александър Вълчев Калчев- за цялостен принос в областта на  художествената литература, за творчеството, посветено на родния край и по повод 1 ноември-Ден на народните будители

С  Решение № 629/31.03.2010г. на Общински съвет - Червен бряг със званието „Почетен гражданин“ на община Червен бряг е вписан в почетната книга

С  Решение № 986/26.06.2018г. на Общински съвет - Червен бряг със званието „Почетен гражданин“ на община Червен бряг е вписан в почетната книга:

 1. Д-р Здравка Минчева Йошкова-Нинова – за цялостен принос в областта на медицината и обществения живот на община Червен бряг