с. Бресте

 

СЕЛО БРЕСТЕ

 П.К 5992, Тел. код 06577

Телефони за връзка :

Кмет : Християн Херувимов – 06577/ 22 10

Ст. специалист : Нина Томова – 06577/ 22 10

Село Бресте отстои на 11 км от гр. Червен бряг

Населението му през 2004 год. /по постоянен адрес/ е 486 души, от които: мъже - 242, жени – 244. През 1881 год. в селото са живеели 674 души.

Село Бресте е най-малкото селище в Общината.

Има данни, че през 1884 год. е имало училище в селото. Основното училище “Св.Св. Кирил и Методий” сега е закрито.

Православният храм “Св.Димитрий” е в добро състояние, ремонтиран, но няма свещеник.

Храмов празник и селския събор са на Димитровден.

Читалището е основано в 1923 г. Сегашното читалище “Хр.Ботев” няма собствена читалищна сграда.

Село Бресте е разположено в красива местност и има много природни забележителности. Една от тях е река Белилката и извора й край селото. През  землището на Бресте преминават римски пътища, има регистрирано праисторическо селище и късноантично селище в м. Горгос.

Има 10 941 дка земеделска земя, която се обработва от четири арендатора и частни стопани. Има потребителна кооперация.