с. Глава

СЕЛО ГЛАВА

Пощенски код 5985

Тел. код: 06599

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА :

Кмет : Ангел Спасов – 06359/ 22 85

Ст. специалист : Кр. Иванова - 06359/ 22 80

e-mail : [email protected]

Село Глава е най-отдалеченото от гр. Червен бряг селище /22 км./ в Общината и е с най-ниска средна надморска височина.

Населението  му през 2004 год. е 1523 души, от които : мъже - 748 и жени – 775. В 1881 год. в селто са живеели 972 души.

Знае се със сигурност, че през 1872 год. в Глава е имало училище с 30 момчета и три отделения. Сега ОУ “Хр. Ботев” има 145 ученици, разпределение в 8 паралелки.

Православен храм “Св. Петър и Павел” е ремонтиран  и добре поддържан. Няма свещеник.

Съборът на селото е първата събота и неделя на м. август.

Читалището  “В. Левски” е сновано през 1921 г. Има собствена сграда.

Паметници и исторически забележителности:

  • антично селище – югоизточно от селото
  • три надгробни могили
  • плоча с имената на загиналите във воните през ХХ в. от с. Глава.

Природни забележителности:

  • полски бряст в двора на училището
  • черни тополи в м. Върбалака и в м. Ангелово
  • бели тополи в м. Острова и м. Продол

В селото работи частна кнсервна фабрика “Политрединг” за зеленчукови, плодови и зеленчукво-месни консерви.

Земеделската земя е 12 846 дка и се обработва от двама арендатори и една земеделска коопераця.

Има потребителска кооперация.

Ежегодно на Сирни Заговезни през м. март в селто се провежда живописен празник “Кукерско шествие с маскарадни костюми”. Празникът привлича с опита да се свързват отколешни герои от народното творчество със сегашния бит на хората.