Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 26.06.2020 година /петък/ от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908, гр. Червен бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет 

 

18.06.2020 10:50

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА:

 

1. БОРИСЛАВ ДАНАИЛОВ БОРИСОВ

Съсобственик на УПИ XIII-486, кв.33 по плана на с. Телиш,

2. ПЕНКА ДАНАИЛОВА МАРИНОВА

Съсобственик на УПИ XIII-486, кв.33 по плана на с. Телиш,

3. ДИМИТЪР ЛАЛОВ СТОЙКОВ

Съсобственик на УПИ XI-503, кв.33 по плана на с.Телиш,

4. ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА СТОЙКОВА – АТАНАСОВА

Съсобственик на УПИ XI-503, кв.33 по плана на с.Телиш,

5. МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

 Съсобственик на УПИ XIV-487, кв.33 по плана на с.Телиш,

 

 

18.06.2020 13:58

Разрешение за строеж № 35/ 16.06.2020г.

Разрешение за строеж № 35/ 16.06.2020г.

17.06.2020 12:29

Разрешение за строеж № 36/ 16.06.2020г.

Разрешение за строеж № 36/ 16.06.2020г.

17.06.2020 12:31

Разрешение за строеж № 37/ 16.06.2020г.

Разрешение за строеж № 37/ 16.06.2020г.

17.06.2020 12:31

Разрешение за строеж № 38/ 16.06.2020г.

Разрешение за строеж № 38/ 16.06.2020г.

17.06.2020 12:33

Разрешение за строеж № 39/ 16.06.2020г.

Разрешение за строеж № 39/ 16.06.2020г.

17.06.2020 12:34

Разрешение за строеж № 40/ 16.06.2020г.

Разрешение за строеж № 40/ 16.06.2020г.

17.06.2020 12:34