Общински съвет

Заседания на ПК

Дата
14.07.2023 10:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец юли 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии при ОбС Ч. бряг - м. юли 2023 г.
- - -
Дата
09.06.2023 10:55
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец юни 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на Заседания на постоянни комисии месец юни 2023 година
- - -
Дата
12.05.2023 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец май 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на Заседания на постоянни комисии месец май 2023 година
- - -
Дата
06.04.2023 19:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец април 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за разглеждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч. бряг- м. април 2023 г.
- - -
Дата
10.03.2023 17:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец март 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии м. март 2023 г.
- - -
Дата
15.02.2023 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец февруари 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч. бряг - м. февруари 2023 г.
- - -
Дата
19.01.2023 17:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии -месец януари 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч. бряг - м. януари 2023 г.
- - -
Дата
08.12.2022 17:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец декември 2022 г.
Материали за обсъждане Всички материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии м. декември 2022 г.
- - -
Дата
11.11.2022 10:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец ноември 2022 г
Материали за обсъждане Материали за разглеждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч. бряг - м. ноември 2022 г.
- - -