Общински съвет

Заседания на ПК

Дата
17.07.2020 11:55
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на ПК - месец юли 2020г.
- - -
Дата
12.06.2020 12:30
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - юни 2020г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане юни 2020
- - -
Дата
15.05.2020 09:45
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец май 2020
Материали за обсъждане Материали за дистанционни заседания на комисии - месец май 2020г.
- - -
Дата
21.04.2020 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Distantsionni-zasedaniya.txt
Материали за обсъждане Materiali-po-t.-23-distantsionni-zasedoniya-PK-21.04.2020-g.zip
- - -
Дата
21.04.2020 11:40
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Distantsionni-zasedaniya.txt
Материали за обсъждане Materiali-ot-t.24-do-t.38-distants.zasedaniya-post.-komisii-21.04.2020-g..rar
- - -
Дата
21.04.2020 11:35
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Distantsionni-zasedaniya.txt
Материали за обсъждане Materiali-ot-t.13-do-t.22-distants-.-zasedaniya-post.-komisii-21.04.2020.rar
- - -
Дата
21.04.2020 11:20
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Distantsionni-zasedaniya.txt
Материали за обсъждане Materiali-ot-t.1-do-12-distantsioni-zasedaniya-post.-komisii-21.04.2020-g..rar
- - -
Дата
10.02.2020 13:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение
Материали за обсъждане Всички материали за заседания на комисии за месец февруари 2020 г.
- - -
Дата
20.01.2020 11:30
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение
Материали за обсъждане Материали за заседания на всички ПК за месец януари 2020 г.
- - -