Общински съвет

Предстоящи заседания на ПК

Дата
15.06.2022 10:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец юни 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч.бряг - м. юни 2022 г.
- - -
Дата
12.05.2022 16:15
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянни комисии -месец май 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за заседания на постоянни комисии месец май 2022 г.
- - -
Дата
07.04.2022 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец април 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на пост. комисии при ОбС Ч. бряг - м. април 2022 г.
- - -
Дата
17.03.2022 12:15
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост.комисии -месец март 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на пост. комисии при ОбС Ч.бряг- м. март 2022 г.
- - -
Дата
11.02.2022 10:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец февруари 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии м. февруари 2022 г.
- - -
Дата
12.01.2022 08:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец януари 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии при ОбС Ч.бряг- месец януари 2022 г.
- - -
Дата
09.12.2021 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост.комисии -месец декември 2021 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на пост. комисии при ОбС Ч.бряг- м. декември 2021
- - -
Дата
16.11.2021 13:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост.комисии -месец ноември 2021 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянни комисии при ОбС Ч.бряг - месец ноември 2021 г.
- - -
Дата
14.10.2021 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец октомври 2021 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянни комисии при ОбС Ч. бряг - м. октомври 2021 г.
- - -