Общински съвет

Предстоящи заседания на ПК

Дата
10.03.2023 17:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец март 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии м. март 2023 г.
- - -
Дата
15.02.2023 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец февруари 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч. бряг - м. февруари 2023 г.
- - -
Дата
19.01.2023 17:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии -месец януари 2023 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч. бряг - м. януари 2023 г.
- - -
Дата
08.12.2022 17:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец декември 2022 г.
Материали за обсъждане Всички материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии м. декември 2022 г.
- - -
Дата
11.11.2022 10:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец ноември 2022 г
Материали за обсъждане Материали за разглеждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч. бряг - м. ноември 2022 г.
- - -
Дата
10.10.2022 18:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на пост. комисии - месец октомври 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на пост. комисии при ОбС Ч. бряг - 13.10.2022 г.
- - -
Дата
09.09.2022 12:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец септември 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на комисии при ОбС Ч.бряг - м. септември 2022 г.
- - -
Дата
15.07.2022 11:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец юли 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на комисии при ОбС Ч.бряг- м. юли 2022 г.
- - -
Дата
15.06.2022 10:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение за заседания на постоянните комисии - месец юни 2022 г.
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на постоянните комисии при ОбС Ч.бряг - м. юни 2022 г.
- - -