Общински съвет

Заседания на ПК

Дата
20.01.2020 11:30
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение
Материали за обсъждане Материали за заседания на всички ПК за месец януари 2020 г.
- - -
Дата
18.12.2019 13:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология - Десислав Иванов
Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски в
Дневен ред Съобщение
Материали за обсъждане Материали за обсъждане на заседания на ПК за месец декември 2019 г.
- - -
Дата
15.10.2019 16:00
Комисия
Комисия по финансово-стопанска политика, бюджет и общинска собственост - Румен Пенков
Комисия по образование, култура и вероизповедания - Ганка Василева
Дневен ред Съобщение
Материали за обсъждане Материали за разглеждане на ПК за месец октомври 2019 г.
- - -