Общински съвет

Документи

 • Тип
 • Наименование
 • Други
 • КОНКУРС за избор на обществен посредник на територията на Община Червен бряг

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРВЕН БРЯГ

  Комисия за провеждане на предварителен подбор на Обществен посредник на Община Червен бряг

  О Б Я В А

  На основание чл.21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, чл.10 ал.1 от Правилника за статута, организацията и дейността на обществения посредник на Община Червен бряг и Решение № 80 по Протокол № 5 от 19.02.2020 г. на Общински съвет – Червен бряг,

           Комисия за предварителен подбор на кандидати за Обществен посредник на Община Червен бряг, при Общински съвет – Червен бряг обявява

  КОНКУРС

  за избор на обществен посредник на територията на Община Червен бряг

  1. За обществен посредник може да бъде избран всеки български гражданин с ...