Общински съвет

Документи

  • Тип
  • Наименование
  • Наредба
  • Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Червен бряг

    Приета с решение № 52/29.02.2008г., изм. Реш. №328/30.01.2009г., изм.реш. №846/24.11.2010г. , изм. реш. № 883/26.01.2011г.,изм.реш. №25/21.12.2011г.;изм.реш.№ 203/26.06.2012 г. ,изм. реш. №375/19.12.2012 година; изм. реш. №679/20.12.2013 година; изм. реш. № 818/30.06.2014 г.; изм.реш.№ 969/17.02.2015 г., изм.   с решение № 340/28.09.2016г.;  доп. с решение   № 341/28.09.2016г.,изм.реш.№ 741/30.10.2017 г., изм.реш.№ 806/18.12.2017 г., изм.реш.№ 892/26.03.2018г., изм.реш.№929/30.04.2018г., изм.реш. №1155/31.01.2019 г.

    Посл.изм.-реш.1155 от 31.01.2019г.