Новини

Пробно гласуване

Организиране на пробно гласуване

Пълна информация
П О К А Н А

за провеждане на консултации за състава на подвижните секционни избирателни комисии

Пълна информация
Съобщение

Планирано прекъсване на електрозахранването

Пълна информация
Съобщение

На вниманието на пчеларите

Пълна информация