Новини

Съобщение

Ремонт на вътрешни улици и предблокови пространства

Пълна информация
Съобщение

14 броя заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Плевен

Пълна информация
Покана за участие

Разкриване на нови социални услуги в Oбщина Червен бряг.

Пълна информация
Съобщение

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване

Пълна информация
Съобщение

До всички собственици на недвижими имоти, превозни средства и лицата извършващи патентна дейност

Пълна информация
Провеждане на демонстрационни пробни гласувания

Провеждане на демонстрационни пробни гласувания

Пълна информация
Обява

Публичен търг с тайно наддаване

Пълна информация
Свободни работни места

Заповед № РД-01-410/15.09.2023г.

Пълна информация