Новини

Бюджет 2022

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси ви уведомявам, че на 13.07. 2023 година /четвъртък / от 11.00 часа ..............

Пълна информация