Новини

Съобщение

Процедури за определяне на съдебни заседатели при Районен съд – Червен бряг и Окръжен съд - Плевен

Пълна информация
Съобщение за частично затваряне за движение ул. „Иван Вазов“ в гр. Червен бряг

На кръстовището с ул. „Раковски“ от 14:00 ч. в петък, 26.05.2023 г. до 12:00 ч. в понеделник, 29.05.2023г.

Пълна информация
Обява

Публични търгове

Пълна информация
Съобщение

Заседание на Общинския съвет

Пълна информация
Съобщение

Прекъсване на електрозахранването

Пълна информация
Пресконференция

Проект BG05SFPR002-2.001-0105-C01 „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“

Пълна информация
Съобщение

Заседания на постоянните комисии - Община Червен бряг

Пълна информация
Съобщения

по Чл. 32 от ДОПК

Пълна информация