Новини

Свободни работни места

Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на Община Червен бряг

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-74(1)/01.03.2023г.

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

Пълна информация
Конкурс за управител на "Хърхов" ЕООД

Срок за възлагане управлението на дружеството – 3 /три/ години

Пълна информация
Протокол

Окончателно разпределение на пасища, мери и ливади 2023 - 2024 год.

Пълна информация
Съобщение

27.04.2023 година - заседание на Общинския съвет

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пълна информация
Поздравителен адрес

Световен ден на  здравето и Професионален празник на здравния работник – 7 април

Пълна информация
Поздравителен адрес

8 април - Международен ден на ромите

Пълна информация