Новини

Съобщение

Заседание на Общински съвет

Пълна информация
Обява

Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг“ ЕООД

Пълна информация
Съобщение

Заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг

Пълна информация
Ограничаване на газоподаването на 10.03.2023 г.

Съобщение за ограничаване на газоподаването на 10.03.2023 г.

Пълна информация
Трети март - Да живее България!

Честит празник, скъпи съграждани!

Пълна информация
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Пълна информация
Съобщение

ЗА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА ЛИЦА

Пълна информация
Обявление за подбор на служители на длъжност „Сътрудник социални дейности”

в изпълнение на проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Червен бряг“, Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0057-C01, процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.002 – „Укрепване на общинския капаците

Пълна информация